เข้าแถวเคารพธงชาติ

๑๒ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ร.ต.ท.อนันต์ ณ นรงค์ รองสวป. สภ.การะเกด สายตรวจรถยนต์ สิบเวร เจ้าหน้าที่ประจำวัน  ผลัดเก่า – ใหม่  เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ  ชี้แจงภารกิจ ข้อราชการ  ตรวจความพร้อม ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้

 ๘ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ร.ต.อ.ณรงค์ หนักเกิด รองสวป. สภ.การะเกด สายตรวจรถยนต์ สิบเวร เจ้าหน้าที่ประจำวัน  ผลัดเก่า – ใหม่  เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ  ชี้แจงภารกิจ ข้อราชการ  ตรวจความพร้อม ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้

  ๑ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ร.ต.อ.บุณยฤทธิ์ แก้วจำนงค์ รองสวป. สภ.การะเกด สายตรวจรถยนต์ สิบเวร เจ้าหน้าที่ประจำวัน  ผลัดเก่า – ใหม่  เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ  ชี้แจงภารกิจ ข้อราชการ  ตรวจความพร้อม ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้