สุดยอดสุขาสถานีตำรวจแห่งปี ๒๕๖๐

๑๖ มิ.ย. ๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น.

คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการประกวดสุดยอดสุขาสถานีตำรวจแห่งปี ๒๕๖๐ ของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องสุขาของ สภ.การะเกด  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ให้การต้อนรับ

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork