โรงงานปลอดสารเสพติด

  มี.ค. ๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  ได้จัดทำโครงการ  โรงงานปลอดสารเสพติด   เพื่อต้องการ ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่ โรงงานไทยทาโลว์ แอนล์ออยด์  ม.๔  ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่  จว.นครศรีฯ โดยมี  ปลัดอำภอ  และจนท.สาธารณสุข ของ อ.เชียรใหญ่  เป็นคณะกรรมการในการตรวจหาสารเสพติด