การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น

สถานีตำรวจภูธรการะเกด มีผลงานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น อันดับที่ ๑ ระดับสารวัตรใหญ่ และสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี กลุ่มที่ ๓ ประจำปี  ๒๕๕๙

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork