มอบถุงยังชีพพระราชทาน

๑๑  ธ.ค. ๕๙  เวลา ๑๑.๓๐ น.

ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี  ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรินารีรัตน์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน

จำนวน 1,000 ครอบครัว แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเชียรใหญ่  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด หมู่ที่ ๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่

จ.นครศรีธรรมราช  โดยมี พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.วีระพล มั่นเมือง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

พ.ต.อ.ปวร พรหรหมมา ผกก.สภ.เชียรใหญ่ และพ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  ร่วมให้การต้อนรับ