โครงการยิงปืนเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืน

๑๘  พ.ย.  ๕๙   เวลา ๑๐.๐๐  น.

พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ  ปานแก้ว  รอง ผบก.ภ.จว.นศ.  เป็นประธาน โครงการยิงปืนเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุนปืน ของ สภ.การะเกด โดยมีพ.ต.ท. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด และข้าราชการตำรวจ เป็นผู้ดำเนินงานจัดให้ประชาชน ในเขต ตำบลการะเกด และ ตำบลเขาพระบาท จำนวน ๖๒ คน เข้าทำการทดสอบ