คู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

คู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

สำหรับข้าราชการตำรวจ เข้าไปศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ที่สำคัญ ในการปฎิบัติงาน ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จาก คู่มือ เสริมสร้างการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ คลิกดาวโหลดที่รูปได้ครับ

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork