แผนเผชิญเหตุ

แผนเผชิญเหตุ ประจำเดือน ก.ย. 2559

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ สถานีตํารวจภูธรการะเกด โดยได้ประสาน เทศบาลตำบลการะเกด ขอสนับสนุนรถดับเพลิง  รพ.สต.การะเกด ขอสนับสนุนจนท.สาธารณสุข ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนท.ตร.สภ.การะเกด ขนย้าย ผู้ต้องหา และเอกสารของทางราชการ คลิบวีดีโอ

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork