เข้าแถวเคารพธงชาติ

๒๙  พ.ย. ๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น.

 พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์   สวป.สภ.การะเกด      เรียกแถว จนท.ธุรการ  สายตรวจรถยนต์ สิบเวร จนท.ประจำวัน ผลัดเก่า ใหม่  ชี้แจงข้อราชการ  ตรวจความพร้อม  เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวอุดมคติตำรวจ  ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้

๒๒  พ.ย. ๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด    เรียกแถว ข้าราชการตำรวจในปกครอง ชี้แจงข้อราชการ  ตรวจความพร้อม  เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  กล่าวอุดมคติตำรวจ  บทปรงใจ  ปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้