วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

  ม.ค.  ๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น.  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กร่วมกับเทศบาล ต.การะเกด โดยจัดให้มี ซุ้มของชุดตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไว้คอยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและยาเสพติดและแจกขนม ไอศกรีม ให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork