วันเด็กแห่งชาติ

๑๒ ม.ค. ๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  พร้อมด้วย ร.ต.อ.อนันต์ ณ นรงค์ รอง สวป.สภ.การะเกด  สายตรวจรถยนต์  มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่นักเรียน รร.วัดท้ายทะเล ม.๑๒ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ   เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

  ม.ค.  ๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น.  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กร่วมกับเทศบาล ต.การะเกด โดยจัดให้มี ซุ้มของชุดตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไว้คอยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและยาเสพติดและแจกขนม ไอศกรีม ให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork