ประชุมศปก.

 

ประชุมศปก. เดือน ก.ย. 2559

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจ ระดับชั้นสัญญาบัตร   หัวหน้าแผนกงานทุกแผนกงาน ประชุมขับเคลื่อน ศปก. ที่ห้อง ศปก.สภ.การะเกด

ประชุมศปก. เดือน ส.ค. 2559

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจ ระดับชั้นสัญญาบัตร   หัวหน้าแผนกงาน ประชุมขับเคลื่อน ศปก.ที่ห้องศปก.สภ.การะเกด

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork