รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่คณะปั่น จักรยานเฉลิมพระเกียรติ

  ธ.ค. ๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้  ร.ต.อ.ณรงค์ หนักเกิด  รอง สวป.ฯ ร.ต.ท.อนันต์ ณ นรงค์ รอง สวปฯ   พร้อมด้วย สายตรวจรถยนต์  จราจร และสายตรวจตำบลการะเกด  รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่คณะปั่น จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลการะเกด  จาก สำนักงานเทศบาลตำบลการะเกด  ถึง วัดท้ายทะเล ไป - กลับ ระยะทาง ๒๘ กม.

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork