วันตำรวจ

๑๗  ต.ค. ๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในปกครอง  อ่านสาร์น ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๐ ประดับยศ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ  มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร - ธิดา ข้าราชการตำรวจ  และทำพิธีทางพุทธศาสนา