โครงการอาหารกลางวัน

โครงการอาหารกลางวัน

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้ข้าราชการตำรวจ  ทุกวันราชการ (จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ และ เป็นการช่วยประหยัดเวลาในการออกไปรับประทานอาหารกลางวันข้างนอก  ตามโครงการอาหารกลางวัน