โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

๒๒  พ.ค. ๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง เข้ารับอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  เป็นระยะเวลา ๑ เดือน อบรมใน วัน จันทร์  พุธ ศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น. ตามนโยบายของหน่วยเหนือที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมี miss Aammer ชาวอเมริกัน  เป็นวิทยากร

 

๑๑  พ.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด จัดทำโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการตำรวจในปกครอง เป็นระยะเวลา ๑ เดือน อบรมใน วัน จันทร์  พุธ ศุกร์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ๑๗.๐๐ น. ตามนโยบายของหน่วยเหนือที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  โดยมี miss hammer ชาวอเมริกัน  เป็นวิทยากร  clipvedio 

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork