ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

๑๓  มี.ค. ๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด เรียกแถวข้าราชการตำรวจในปกครอง ปล่อยแถวเพื่อป้องกันปราบปรามตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พิทักษ์ภัยให้ประชาชน) ที่ บริเวณ หน้า สภ.การะเกด  และร่วมกันตั้ง จุดตรวจ หน้า สภ.การะเกด บนถนนสาย ๔๐๘ นครศรีฯ – สงขลา ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

 

 

  ก.พ. ๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด เรียกแถวข้าราชการตำรวจในปกครอง ปล่อยแถวเพื่อป้องกันปราบปรามตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (พิทักษ์ภัยให้ประชาชน) ที่  บริเวณ หน้าร้านน้องโอปากคลอง  ม.๖  ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

 

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐  เวลา ๒๑.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกแถวข้าราชการตำรวจในปกครอง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม  ตามแผนกวาดล้าง ของ ภ.๘ และ ภ.จว.นศ. หน้า ตลาดการะเกด  ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ