มุมอาเซียน

๒๕  เม.ย.  ๕๘  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้จัดทำมุมอาเซียน ไว้ที่หน้าห้องสอบสวน สภ.การะเกด มีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งความหมายและความเป็นมา แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน  และข้อมูลของประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork