ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม สภ.

๑๐  ก.พ. ๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.อ.ประสิทธิ์  เผ่าชู รอง ผบก.ภ.จว.นศ.  ตรวจเยี่ยมและตรวจสำนวนการสอบสอบ สภ.การะเกด  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด ให้การต้อนรับ

 

 

4 เม.ย.59 เวลา 12.40 น.

พล.ต.ต.ธวัชชัย  นิลานุช รอง ผบช.ภ.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.การะเกด  พบ  พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.สภ.การะเกด  พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมต้อนรับ พร้อมได้มอบนโยบาย ในการตรวจเยี่ยม ดังนี้......

1.ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ของ หน.คสช. นโยบายรัฐบาล ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.8 โดยเคร่งครัด

2.ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปราบปรามการค้ามนุษย์ การพนันและอบายมุขต่างๆ

3.ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนตลอดเวลา

4.ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งต้องสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

5.เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายสำคัญของรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาในแต่ละห้วงเวลาเช่น การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบสถานศีกษาตามที่กฏหมายกำหนด

6.ให้ถือปฏิบัติตามแผนยุทธการณ์พิทักษ์ภัยให้ประชาชน ของ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ฯ