ผลการจับกุม

20 กันยายน 2561

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.ยรรยง   หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด มอบหมายให้  พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.สภ.การะเกด พร้อมด้วยชุดสืบสวน และ สายตรวจรถยนต์   จับกุม  

๑. จับกุม นายธีระวุธ    ทับยัง อายุ 33 ปี อยู่ 43 ม.7 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ พร้อมของกลาง น้ำต้มพืชกระท่อม หนัก 200 กรัม ต้นพืชกระท่อม หนัก 1800 กรัม  โดยกล่าวหาว่า ผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (น้ำต้มพืชกระท่อม,ต้นพืชกระท่อม)  ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)  โดยผิดกฎหมาย 

         เหตุเกิด บ้านเลขที่ 43/1 ม.7 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่

        ๒. นายพทัญญู  เพ็งตุก  อายุ  19 ปี อยู่  71 ม.4 ต.เขาพระบาท .อ. เชียรใหญ่ พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 103 เม็ด   เงินสด จำนวน 2,290 บาท อุปกรณ์การเสพ  โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน)

เหตุเกิด กุฏิวัดพระพุทธบาท ม.4 ต.เขาพระบาท


19 กันยายน 2561

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.ยรรยง   หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด มอบหมายให้  พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.สภ.การะเกด พร้อมชุดสืบสวน  จับกุม นายบุญประเสริฐ   แย้มบุรี อายุ 38 ปี อยู่ 61/1 ม.12 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า 25 เม็ด โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  เหตุเกิดร้านช่างวี  ซ่อมรถจักรยานยนต์  ม.1 ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรี

 

  ก.ย. ๖๐ เวลาประมาณ  ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง สว.สส. พร้อม พวก ๕ นาย จับกุมนาย คมกฤษณ์  ษารักษ์  อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑  ม.๖ ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ พร้อมด้วยของกลาง ๑.ใบพืชกระท่อมสด น้ำหนักสุทธิ  ๑,๘๐๐ กรัม ๒.น้ำต้มพืชกระท่อมน้ำหนักสุทธิ  ๔๐๐ กรัม  โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (พืชกระท่อมสด) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕(น้ำต้มพืชกระท่อม)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย  เหตุเกิด บ้านเลขที่ ๑๔๑ ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ