ผลการจับกุม

๑๔ มิ.ย. ๖๐  เวลา ๐๖.๔๕  น.  

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.ฯ นายจิตติวัชร์ คีรีพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียรใหญ่ ร.ต.อ.ณรงค์ หนักเกิด ร.ต.อ.ศักดิพล สกุณา ร.ต.ท.บัญชา ณ นคร ร.ต.ท.เชษาศักดิ์ สามแก้ว  ร.ต.ต.ประเสริญ เพชรมาก ร.ต.ต.สมโชค ไทยราษฏร์ ด.ต.เรืองเกียรติ เพชรรัตน์ มญ.สุนันท์ พรหมทอง มอ.เลิศศักดิ์ ยี่มี  มญ.ธีระศักดิ์ ณรงค์ทิพย์ มอ.ดิเรก  คุ้มสังข์ มอ.วิชิต เนียมสุ้น ได้ร่วมจับกุม นายศราวุฒิ สมบูรณ์ อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ ม.๑ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

พร้อมด้วยของกลาง 

๑.อาวุธปืนยาวขนาด .๒๒ ไม่มีหมายเลขทะเบียน      จำนวน ๑ กระบอก

๒.อาวุธปืนพกสั้น ชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘  ทะเบียน นศ.๙/๑๖๖๖  จำนวน ๑ กระบอก

๓.กระสุนปืน ขนาด .๓๘  จำนวน ๑๑  นัด 

๔.กระสุนปืนขนาด .๒๒ จำนวน ๙ นัด

๕.ซองพกผ้าสีดำ จำนวน ๑ ซอง

โดยกล่าวว่า    มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต 

 

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork