ผลการจับกุม

  ก.ย. ๖๐ เวลาประมาณ  ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง สว.สส. พร้อม พวก ๕ นาย จับกุมนาย คมกฤษณ์  ษารักษ์  อายุ ๒๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑  ม.๖ ต.การะเกด  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ พร้อมด้วยของกลาง ๑.ใบพืชกระท่อมสด น้ำหนักสุทธิ  ๑,๘๐๐ กรัม ๒.น้ำต้มพืชกระท่อมน้ำหนักสุทธิ  ๔๐๐ กรัม  โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (พืชกระท่อมสด) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕(น้ำต้มพืชกระท่อม)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย  เหตุเกิด บ้านเลขที่ ๑๔๑ ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

๑๔ มิ.ย. ๖๐  เวลา ๐๖.๔๕  น.  

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.ฯ นายจิตติวัชร์ คีรีพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียรใหญ่ ร.ต.อ.ณรงค์ หนักเกิด ร.ต.อ.ศักดิพล สกุณา ร.ต.ท.บัญชา ณ นคร ร.ต.ท.เชษาศักดิ์ สามแก้ว  ร.ต.ต.ประเสริญ เพชรมาก ร.ต.ต.สมโชค ไทยราษฏร์ ด.ต.เรืองเกียรติ เพชรรัตน์ มญ.สุนันท์ พรหมทอง มอ.เลิศศักดิ์ ยี่มี  มญ.ธีระศักดิ์ ณรงค์ทิพย์ มอ.ดิเรก  คุ้มสังข์ มอ.วิชิต เนียมสุ้น ได้ร่วมจับกุม นายศราวุฒิ สมบูรณ์ อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ ม.๑ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

พร้อมด้วยของกลาง 

๑.อาวุธปืนยาวขนาด .๒๒ ไม่มีหมายเลขทะเบียน      จำนวน ๑ กระบอก

๒.อาวุธปืนพกสั้น ชนิดรีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘  ทะเบียน นศ.๙/๑๖๖๖  จำนวน ๑ กระบอก

๓.กระสุนปืน ขนาด .๓๘  จำนวน ๑๑  นัด 

๔.กระสุนปืนขนาด .๒๒ จำนวน ๙ นัด

๕.ซองพกผ้าสีดำ จำนวน ๑ ซอง

โดยกล่าวว่า    มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต