บันทึกข้อตกลง โครงการรณรงค์นครปลอดภัย

๒ มิ.ย.  ๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักรินทร์  อักษรรัตน์  สวป.สภ.การะเกด พร้อม สายตรวจรถยนต์ จราจร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรตามโครงการรณรงค์นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ให้กับพนักงานบริษัทไทยทาโลว์ ปาล์มน้ำมัน ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ  

๒๒  พ.ค. ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้ประชุมชี้แจงและทำบันทึกข้อตกลง ตามโครงการรณรงค์นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กับหน่วยงานทั้ง ๔ ภาคส่วน ที่ สภ.การะเกด

   พ.ค.  ๕๘   เวลา ๑๐.๐๐  น. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้ทำบันทึกข้อตกลง โครงการรณรงค์นครปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัยฯ กับ นายอำเภอเชียรใหญ่  ตัวแทนสภ.เชียรใหญ่  ส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเชียรใหญ่

๒๒  เม.ย. 2558 เวลา ๑๑.๒๐ น. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด ได้ทำบันทึกข้อตกลง โครงการรณรงค์นครปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัยฯ กับ พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.สภ.การะเกด  พ.ต.ท.จักรินทร์  อักษรรัตน์  สวป.สภ.การะเกด พ.ต.ต.เวียง  หวานหวิน พงส.ผนก.สภาระเกด

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork