ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

17  พ.ย. 59   เวลา 21.00 -  24.00 น.

พ.ต.ท.ประภาส  รอดเกลี้ยง สว.สส.ฯ 08-1797-5507  ร.ต.ท.บุณยฤทธิ์ ์แก้วจำนงค์ รอง สวป.ฯ  พร้อมด้วย ว.30  11  นาย ตั้งจุดตรวจหน้าสภ.การะเกด ถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ. เพื่อป้องกันอาชญากรรม  พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด ออกตรวจเยี่ยม  จุดตรวจสัมพันธ์ และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork