ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน ก.ย. 2559

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจในปกครองทุกนาย ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการ ของผู้บังคับบัญชา  ที่ประชุมรับทราบรับปฏิบัติ   และได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามโครงการตำรวจสีขาวปลอดยาเสพติด ของ ตำรวจภูธรภาค ๘  เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายไม่เข้าไปเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ มี จนท.สาธารณสุข รพ.สต. การะเกด เป็นคณะกรรมการร่วมในการตรวจ

 

ประชุมประจำเดือน ส.ค. 2559

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ของ ภ.๘ และ ภ.จว.นศ.  ที่ประชุมรับทราบรับปฏิบัติ มอบรางวัลจับกุมอาวุธปืน แก่ชุดปฏิบัติการ และร่วมรับประทานอาหาร(ขนมจีน) ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่