ประชุมประจำเดือน

๒๗ กันยายน  ๒๕๖๒  

พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.การะเกด  ได้เรียก ข้าราชการตำรวจ  ในปกครอง                                                                          

-  เวลา ๐๘.๓๐ น. ตรวจ ความเรียบร้อยอของทรงผม  ขาว 3 ด้าน     ชุดเครื่อง แบบ ผ้า สี สนว 01   เรียบร้อย

- เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ภ.๘ และ ภ.จว.นศ  ให้แก่ข้าราชการตำรวจในปกครอง ที่ประชุมรับทราบ/รับปฏิบัติ  มอบรางวัลจับกุม คดีอาวุธปืน คดียาเสพติดรายสำคัญ อาวุธมีด  และมอบทุนการศึกษาของพล.ต.ท.พงษ์วุฒิ - นวพร พงษ์ศรี ผบช.ภ.8 และประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภ.8   ให้กับ   เด็กชาย ภานุกิจ  หนูดำ ซึ่งเป็นเด็กพิเศษตามโครงการ  บุตรชาย ของ ร.ต.ต.สำราญ  หนูดำ รอง สว(ป.)ฯ 

- ณ ห้องประชุม สภ.การะเกด