ครูตำรวจแดร์ DARE POLICE KARAKET

  • Print

 

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักรินทร์  อักษรรัตน์ สวป.สภ.การะเกด  พร้อมครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ตำบลการะเกด ตำบลเขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ) จำนวน ๑๒ โรง  คลิบวีดีโอ