ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

     -         พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560  รายละเอียด

-          ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินค่าปรับการจราจร  รายละเอียด

 

ประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของ นายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ

 

ประชาสัมพันธ์ การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของ นายกรัฐมนตรี   ข้อ

 

จุดตรวจสัมพันธ์ ของ ภ.จว.นศ.

8  มี.ค. 2560 เวลา 15.00 –  18.00 น.

ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด มอบหมายให้  ร.ต.อ.สันติชัย  ทองเกียว รอง สวป.ฯ  พร้อมด้วย ว.30  7  นาย ตั้งจุดตรวจ  บนถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.4   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ.

7  มี.ค. 2560 เวลา 21.00  24.00 น.

ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด มอบหมายให้  ร.ต.ท.บุณยฤทธิ์  แก้วจำนงค์ รอง สวป.ฯ  พร้อมด้วย ว.30  7  นาย ตั้งจุดตรวจ  บนถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.4   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ.

6  มี.ค. 2560 เวลา 12.00 –  15.00 น.

ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด มอบหมายให้  ร.ต.ท.อนันต์  ณ นรงค์ รอง สวป.ฯ  พร้อมด้วย ว.30  7  นาย ตั้งจุดตรวจ หน้าที่พักสายตรวจ ตำบลเขาพระบาท  ถนนสาย 408 สายนครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์  ของ ภ.จว.นศ.