ตรวจตู้แดง Redbox QR Code 4.0

  ม.ค.  ๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.

ภายใต้ อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด สั่งการให้ ร.ต.อ.ภูวดิษฐ์ หนักเกิด รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุ  ด้วยระบบ  Redbox QR Code 4.0 ของ ภ.๘  ในการตรวจ

  ม.ค.  ๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ภายใต้ อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.การะเกด สั่งการให้ ร.ต.อ.สันติชัย  ทองเกียว  รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจตู้แดงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุ  ด้วยระบบ  Redbox QR Code 4.0 ของ ภ.๘  ในการตรวจ

มาตรการแข่งรถในทาง

๔ ม.ค.  ๖๓  เวลา ๒๓.๐๐ น.

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว  สวญ.สภ.ฯ สั่งการให้ ร.ต.อ.เสริญ  ถิระผะลิกะ รอง สวป.ฯ ร้อยเวร ๒๐ พร้อม ว.๓๐  ออกตรวจ  ตั้งจุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการแข่งรถทางสาธารณะ

 

จุดตรวจสัมพันธ์

4  ม.ค.  2563  เวลา 09.00   12.00 น.         

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว สวญ.สภ.การะเกด  มอบหมายให้  ร.ต.อ.เสริญ  ถิระผะลิกะ  รอง สว(ป.)ฯ  พร้อมด้วย ว.30  ตั้งจุดตรวจ หน้า ที่พักสายตรวจตำบลเขาพระบาท  บนถนนสาย 408 นครศรีฯ - สงขลา    ม.6   ต.เขาพระบาท   อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีฯ  ตามแผนจุดตรวจสัมพันธ์ ภ.จว.นศ.