ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.การะเกด

ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๔ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์    สวป.สภ.การะเกด พร้อมชุด  ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์   ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๑๒ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่  โดยได้แนะนำรณรงค์ให้มีการป้องกันภัย คือ การป้องกันตนเอง ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกประเภท ,ไม่หมกมุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ,มีปัญหาให้ปรึกษา การป้องกันครอบครัว ให้อบรมสั่งสอนให้รู้โทษภัย ของยาเสพติด การคบเพื่อน ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันเพื่อเป็นรั้ว ป้องกันภัย และการป้องกันภัยจากชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด  พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง สว.สส.ฯ พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์ สวป.ฯ พ.ต.ท.เวียง หวานหวิน สว.(สอบสวน)ฯพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด  

-  ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรฯ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ วัดปากเชียร

-  พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่

         -  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๗.๐๐ น.   ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่