พัฒนา หน่วยที่ตั้ง ตามกิจกรรม 5 ส.

๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง พัฒนาหน่วยที่ตั้ง ตามกิจกรรม ๕ ส.

รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ

รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการปฏิรูปตำรวจไทย ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น

- เฟสบุ๊ค รับฟังความคิดเห็นปฏิรูปตำรวจ
- เว็บไซต์ www.thaipolicereform.org
- ไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 193