ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๑๓  ต.ค. ๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากเชียร อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork