กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 3 มิ.ย. 2563

 

พ.ต.ท.จักรพันธ์  โอสถากันต์  สวญ.สภ.การะเกด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี    มิถุนายน   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓  ดังนี้

         - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี    มิถุนายน   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓  ลงบนหน้าเวบไซด์หลักของ สภ.  http://karaketpolice.com

                - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  ประดับพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ บริเวณสถานที่ทำการ และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    มิถุนายน   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓

            - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  พ.ต.ท.จักรพันธ์  โอสถากันต์ สวญ.ฯ  และด.ต.วัชระ  ศักยโกสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ฯ  ร่วมบริจาคโลหิต   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    มิถุนายน   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓ ณ หอประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช

- ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.จักรพันธ์  โอสถากันต์ สวญ.ฯ  พร้อมข้าราชการตำรวจในปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารที่ทำการ    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    มิถุนายน   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖

- ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ) เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ท.จักรพันธ์  โอสถากันต์  สวญ.สภ.การะเกด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พัฒนาภูมิทัศน์ ถนนสายบ่อล้อ – เชียรใหญ่  ของอำเภอเชียรใหญ่โดยมีนายกิตติพงษ์  รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่  เป็นประธาน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี    มิถุนายน   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๓