ถวายเทียนพรรษา

๑๓ ก.ค. ๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกดพร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ รร.อนุบาลสกุลรัตน์ ถวายเทียนพรรษา ให้แก่

วัดบ้านพร้าว  ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ